แบบฝึกหัดการคูณสองหลัก

 
  • การคูณสองหลักสูงสุด 20 จะได้รับในรูปแบบตารางสูตรคูณ
  • ด้วยฟังก์ชันการให้คะแนน คุณจะถูกขอให้แก้ไขจนกว่าคำถามทั้งหมดจะตอบถูก
  • จำไว้ไม่เกิน 20 จะดีกว่า เพราะประสิทธิภาพในการคำนวณจะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง
  • ในอินเดีย จำเป็นต้องมีมากถึง 20 แบบ และในโรงเรียนขั้นสูง ดูเหมือนว่าจะทำได้ถึง 99 แบบ
  • ตารางสูตรคูณสูงสุด 20 (PDF)
คำนวณ
จำนวนคำถาม :

CopyRight 2004 - 2024 © Nap.st All Rights Reserved.