โปรแกรมสำหรับการแก้สมการกำลังสอง

 
  • ขั้นแรก จัดระเบียบนิพจน์ให้อยู่ในรูปแบบ : aX2 + bX + c = 0
  • ถัดไป ให้ใส่ค่า a, b และ c ในรูปแบบด้านล่าง และคลิก "เรียกใช้"
  • ไม่รองรับการป้อนข้อมูลที่มีเศษส่วน ทศนิยม ราก ฯลฯ ยกเว้นจำนวนเต็ม
  • ถ้าสามารถแยกตัวประกอบสมการได้ ก็จะแก้โดยใช้การแยกตัวประกอบ
  • ถ้าคุณแยกตัวประกอบไม่ได้ ให้แก้โดยใช้สูตรกำลังสอง
  • หากคำตอบไม่ใช่จำนวนเต็ม จะแสดงเป็นเศษส่วน
  • นอกจากนี้ยังแสดงการคำนวณระหว่างทาง
คำนวณ

aX2 + bX + c = 0
กรุณาใส่ค่า a, b, c และกด "เรียกใช้"

a b c


CopyRight 2004 - 2024 © Nap.st All Rights Reserved.