เครื่องคำนวณการแยกตัวประกอบเฉพาะ

 
โปรแกรมนี้จะทำงานออกตัวประกอบที่สำคัญของจำนวน
  • ค่าที่ใช้ได้ : จาก"2"เป็น"99999999"
  • หากค่าที่ป้อนเป็นจำนวนเฉพาะ จะแสดงเป็นตัวเลขดังกล่าว
คำนวณ

กรุณาค่าอินพุท


CopyRight 2004 - 2024 © Nap.st All Rights Reserved.